1. Избор на план и конфигурация
CPU Ядра 8
RAM 32 GB
SSD пространство 400 GB
Трансфер 8 TB
IP адрес 1
Общо: 480.00 лв.
2. Допълнителни продукти/услуги
лв.
лв.
лв.
Сума за плащане: (с вкл. 20% с ДДС)
Сума платена от баланс: (с вкл. 20% с ДДС)
Сума за плащане: 480.00 лв. (с вкл. 20% с ДДС)