1. Избор на план и конфигурация
Ядра 3vCPU
RAM 4 GB
SSD пространство 60 GB
Брой файлове и папки 2000000
Общо: 48.00 лв.
2. Допълнителни продукти/услуги
лв.
Сума за плащане: (с вкл. 20% с ДДС)
Сума платена от баланс: (с вкл. 20% с ДДС)
Сума за плащане: 48.00 лв. (с вкл. 20% с ДДС)