1. Избор на план и конфигурация
CPU Ядра 6
RAM 16 GB
SSD пространство 240 GB
Трансфер 4 TB
IP адрес 1
Общо: 192.00 лв.
2. Допълнителни продукти/услуги
лв.
лв.
лв.
Сума за плащане: (с вкл. 20% с ДДС)
Сума платена от баланс: (с вкл. 20% с ДДС)
Сума за плащане: 192.00 лв. (с вкл. 20% с ДДС)