wave cloud wave cloud

Нашите сървъри се намират в София, България

Нашата инфраструктура се колокира в SDC (Sofia Data Center), най-модерния и напреднал дейта център в София. Съоръжението е проектирано да отговаря на изисквания ниво Tier 3+, както и покрива изискванията за най-висока устойчивост от земетресения. Центърът е напълно неутрален с гаранция за висока наличност на услугите.

И опита го доказва - до момента има пълна непрекъсваемост на захранването, 100% наличност, осигурена чрез непрекъсваеми устройства (UPS) и дизелови генератори. В комбинация с два доставчика на електроенергия и покриване на всички изисквания за температура, влажност, прах и свързаност се гарантират колокационни услуги от най-висок клас. Всеки аспект от системите на центъра се мониторира денонощно.

Сигурността е обезпечена с физическа охрана и 24/7 система за видеонаблюдение. Осигурява се контролиран достъп с няколко контролни пункта, а самите сървърни шкафове се заключват индивидуално.

SDC е основна точка за свързване между оператори в София (cross-connect), като стотици доставчици и оператори са свързани помежду си. Съоръжението е също и центъра за България на глобалния Internet Exchange - NetIX.

Sofia Data Center (SDC) параметри

Сигурност в SDC

За нас, сигурността на дата центъра е необходимост. Именно заради това нашите сървъри са в SDC!

Физическа охрана
Видеокамери
Контрол на достъп
Сензори за движение

Сграда

SDC е един от най-модерните центрове за данни в Европа. Сградата е специално проектирана за център за данни.

Площ от 2200 кв.м.
9 степени на сеизмична устойчивост EMS
0,5 м повдигнат под

Захранване & Климатизация

Два независими източника на захранване, всеки от които може да захрани 100% от оборудването.

Дизелови генератори - до 72 часа
2(N+1) UPS захранване
Подсигурено (N+1) охлаждане
Студен/топъл коридор

Пожар & наводнение

Най-модерните системи за намиране и предотвратяване на пожар и наводнение.

Детектор за пожар VESDA®
Система за гасене на пожар IG55® и FM200®
Детектор за вода
Превантивни мерки и план за действие

Мрежова свързаност

мрежова свързаност карта

Sofia Data Center е част от най-големите Обменни точки в Европа и има директна връзка към всички съседни държави и най-големи Интернет доставчици.

Три отделни входни точки (POE).

Независими SMF оптични кабели до нашите сървъри.

2 meet-me зали (MMR).

Директна връзка към Tier 1 оператори - CenturyLink, GTT, Telecom Italia Sparkle, TATA Communications.

Галерия

Методи на плащане:
Bitcoin
Lightning Network (Bitcoin)
Litecoin
Карта
Банков превод
EasyPay, ePay.bg