„ВПС.БГ” ООД (наричано по-долу за краткост "VPS.BG", "ние", "нас" или "наши") сме лицензиран Microsoft SPLA партньор. Това ни позволява да лицензираме и доставяме продуктите на Microsoft Software под наем за нашите хостинг услуги.

Microsoft Software Условия за ползване (“MS Условия”) е неизменна част към Споразумението за Общи Условия за Ползване (наричано по-долу за краткост “Споразумението”). Всички термини, които не са специфично указани в този AUP ще имат съответното значение придадено в Споразумението.

Ако имате въпроси свързани с тези MS условия, моля свържете се с нас: legal@vps.bg.


1. Използване Microsoft Software продукти под наем
Копирай

Всеки продукт на Microsoft Software може да се използва съгласно настоящето Споразумение, както и съгласно условията на производителя Microsoft, находящи се на адрес http://www.microsoft.com/licensing/. Поръчвайки продукти на Microsoft, Вие и Вашите потребители се съгласявате да спазвате тези условия и се обвързвате с Microsoft End User License Terms на посочения електронен адрес по-горе.


2. Такси
Копирай

За използване на поръчаните софтуерни продукти на Microsoft, Клиентът заплаща месечна наемна такса на VPS.BG, която винаги се калкулира на месечна база. Плащанията за софтуерните продукти на Microsoft не могат да бъдат по-малки от една месечна такса, дори услугата да е използвана за период по-малко от един месец. Лицензът е валиден само за периода на плащане и само за сървъра, за който лицензът е приложен. VPS.BG си запазва правото да променя цените без предизвестие.


3. Право на достъп и проверка на лицензиране
Копирай

VPS.BG може да достъпва сървъра на Клиента с цел прилагане на лиценза и извършване на лицензионен одит съгласно споразумението Microsoft SPLA. Клиентът се съгласява и разрешава осъществяването на отдалечен административен достъп от страна на VPS.BG, а в случай на отказ, VPS.BG може да преустанови услугите.


4. Microsoft License Mobility
Копирай

В случай, че клиент планира да инсталира друг продукт на Microsoft software, Клиентър се съгласява да предостави попълнен предварително формуляр „ Microsoft License Mobility Form“ на VPS.BG.


5. Ограничена отговорност
Копирай

Клиентът отговаря за всички директни вреди, претърпени в следствие на използване на услуги и продукти на Microsoft Software, вкл. използване, копиране, достъп, дистрибуция и други действия с продуктите на Microsoft products, закупени от различен доставик спрямо VPS.BG.


6. Нарушения на задълженията
Копирай

Във всички случаи, Клиентът е директно отговорен за всички вреди пред Microsoft, свързани с нарушаване на условията в настоящето Споразумение, както и условията на производителя Microsoft. Клиентът разбира, че Microsoft е собственик на правата на продуктите, като такъв контролира и супервизира тези и своите Условия за ползване, а Клиента се съгласява при наемане на продуктите, че информация относно Клиента или това Споразумение може да се споделят или трансферират към Microsoft, в случай, че Microsoft заяви това.


Част от това споразумение е и също следният документ, намиращ се на този адрес: https://www.vpsbg.eu/ms-eult.pdf

Избери услуга и стартирай за минути!

Конфигуриране
Методи на плащане:
Bitcoin
Lightning Network (Bitcoin)
Карта
Банков превод