В сила от 25.05.2018г.

Ако имате въпроси свързани с тази Политика за Приемлива Употреба, моля свържете се с нас на и-мейл: legal@vps.bg.

Тази Политика за Приемлива Употреба (наричана по-долу за краткост "AUP") е неизменна част към Споразумението за Общи Условия за Ползване (наричано по-долу за краткост “Споразумението”). Всички термини, които не са специфично указани в този AUP ще имат съответното значение придадено в Споразумението.

Вашите Услуги могат да бъдат временно или постоянно прекратени при нарушение на тази AUP съгласно Споразумението с VPS.BG


1. Злоупотреба
Копирай

Нашите услуги и продукти могат да бъдат използвани само със законови цели. Всякакви зломишлени действия, всякакъв тип злоупотребяващи дейности, трансфер, съхраняване или линкване на данни в нарушение на един или повече закони на Република България е стриктно забранено.
Това включва, но не се ограничава до:
- Използване на Интернет акаунт или компютър без оторизация от собственика;
- Частично или пълно нарушаване на работата на която и да било информационна система, мрежа, комуникационна система, софтуерно приложение или компютърно устройство;
- Неоторизирано събиране или използване на и-мейл адреси, псевдоними или други идентификатори (включително, но не ограничаващо се чрез фишинг, интернет измама, пробив на пароли и други);
- Използване на фалшиви или заблуждаващи данни в хедъра на имейлите;
- Използване на Услугата за разпространение на софтуер, който събира или излъчва информация за потребител без неговото знание;
- Използване на Услугата за разпространение на софтуер за предоставяне на реклами, освен ако потребителя не се е съгласил да свали и инсталира такъв софтуер, базирано на ясно и недвусмислено известие за естеството на софтуера, и ако софтуерът може лесно да се премахне чрез стандартните инструменти включени в операционните системи;
- Всякакви дейности, които има вероятност да навредят на VPS.BG мрежата или уебсайта, или Нашите служители, представители и други агенти, включително и поведение, което би направило мрежата или някой от сървърите на VPS.BG цел на мрежови атаки;
- Мониторинг на данни или трафик на която и да било мрежа или система, без изричната оторизация на собственика на мрежата или системата;
- Информация или софтуер, които са в нарушение на ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
- Информация или софтуер, които накърняват достойството на други граждани или съдържат всякаква расова, сексуална или религиозна дискриминация;
- Информация или софтуер, които представляват опасност за обществото, както и всички други, които компроментират личната неприкосновеност или законите за защита на личните данни на други граждани;
- Информация, данни или софтуер, които са в разрез с общоприетите етични стандарти и норми, или закони на Република България.


2. Прекомерна употреба на системни ресурси
Копирай

Вие се съгласявате, че няма да използвате която и да било споделена система или мрежа, предоставени от VPS.BG по начин, който ненужно би пречил или вредил на нормалната работа на споделената система или мрежа, както и ако използването консумира непропорционален дял от ресурсите на системата спрямо други Клиенти. Съгласявате се, че VPS.BG може да изтрие или постави под карантина всякакви данни съхранявани на споделена система, ако данните са инфектирани с вирус или по друг начин компроментирани, корумпирани и могат да нарушат нормалната работа на системата.

Виртуален Частен Сървър (VPS - Virtual Private Server):
- Както във всички системи с виртуализация (VPS среди), CPU ядрата и дисковите входно-изходни операции са споделени измежду множество виртуални сървъри. Ако предоставеният на Вас виртуален сървър често или продължително използва едно цяло виртуално ядро (или повече) и това се отразява на производителността на другите Клиентски виртуални сървъри на същия нод, ние може да Ви помолим да намалите своята употреба. Системното натоварване (load average) може да се генерира от CPU употреба или от IO операции на диска. Високо системно претоварване (висок load average) може да доведе до рестартиране, спиране или преустановяване на виртуалния сървър, независимо от продължителността на претоварването.

VDS хостинг (Виртуални наети сървъри - Virtual Dedicated Servers):
- CPU ядрата на VDS хостинга са предоставени изцяло само за конкретния VDS сървър и не се споделят с други Клиентски VDS сървъри. Напълно е разрешено е употребяването на 100% от CPU ресурсите за постоянно.

Месечен трансфер (мрежови трафик) за двете услуги VPS и VDS се базират на избрания месечен план, при достигане на месечния трафик, можете да закупите допълнителен месечен трафик от клиентският портал.

Всякакъв вид разрушителна употреба на ресурси е забранена:
- Всички дейности, умишлени или не, които консумират достатъчно ресурси, че да афектират услугите на останалите Клиенти или на хардуерните нодове/системи;
- Всякакъв вид софтуер или дейност, за които се счита, че са злоупотребяващи с ресурсите и нормално не са подходящи за VPS хостинг или споделен хостинг;
- Всякаква разрушителна употреба на мрежата;

VPS.BG си запазва правото да преустанови услуга, чийто ресурси неколкократно превишават средното потребление на Услугите на останалите Клиенти.


3. Тестване за уязвимости
Копирай

Вие се съгласявате да не правите опити свързани с тестове за уязвимости, включително “пентестове”, сканирания, на която и да било система или мрежа свързана с VPS.BG, или да пробивате и тествате за пробиви сигурността на VPS.BG, или методите за автентикация на VPS.BG системите или мрежите, независимо от начина (пасивен или интрузивен), без изричното писмено съгласие от VPS.BG. Ако сте клиент на VPS.BG и е необходимо да извършите тест на сигурността (penetration test и други) е необходимо да ни уведомите предварително с писмо на и-мейл адрес support@vps.bg


4. Бюлетин бордове, чат форуми и други мрежи
Копирай

Необходимо е да спазвате правилата и конвенциите за публикуване към който и да било бюлетин, форум, чат група или друга група, в която участвате (например IRC - Internet Relay Chat).

Необходимо е да се съгласите с правилата и условията на всички други мрежи, които достъпите или в които участвате чрез използване на услугите предоставени от VPS.BG.
Нарушение на която и да е клауза от тази секция може да доведе до незабавно прекратяване на предоставените Ви Услуги и сключеното Споразумение с VPS.BG.


5. Други
Копирай

Не подлежи на възстановяване заплатена такса (или част от нея) за прекъсвания на Услугата в следствие на нарушение на тази Политика за Приемлива Употреба.

- Можете да използвате единствено IP (Internet Protocol) адресите, които са Ви предоставени от VPS.BG във връзка с Вашата Услуга.
- Съгласявате се, че ако предоставен на Вас IP адрес попадне в публични бази данни на злоупотреби (черен списък / blacklist), включително Spamhaus списъците (spamhaus.org), това ще се счита за нарушение на тази Политика за Приемлива Употреба, и VPS.BG ще предприеме мерки в рамките на разумното, включително преустановяване на Услугата при необходимост, независимо дали включването в черен списък е по Ваша вина или е в резултат от Ваше действие или не.
- Съгласявате се, че ако регистрирате DNS (Domain Name Register) запис или зона на сървър управляван и опериран от VPS.BG за домейн, за който не сте Регистрант или административен контакт според базите данни WHOIS на системата на Регистрара, то, по заявка на Регистранта или административния контакт, VPS.BG може да модифицира, трансферира или изтрие такива записи или зони.
- Съгласявате се, че няма да използвате каквато и да било Услуга под фалшиво име или да използвате невалидна или неоторизирана кредитна карта свързана с която и да било Услуга.
Изменения към тази AUP може да се правят по всяко време и без предизвестие и Вие трябва да проверявате често за всякакви промени.

Тази политика е последно обновена на 25.05.2018 година.

Избери услуга и стартирай за минути!

Конфигуриране
Методи на плащане:
Bitcoin
Lightning Network (Bitcoin)
Карта
Банков превод