В сила от 25.05.2018г.

Ако имате въпроси свързани с тази Политика за поверителност и защита на личните данни, моля свържете се с нас на и-мейл: legal@vps.bg.

Въведение

От 25 май 2018г. влеза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation, за краткост GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, ВПС.БГ ООД (наричан за краткост по-долу “VPS.BG”) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като този документ има за цел да даде пълна яснота за начина на събиране на лични данни, както и целите, и да разясни за правата на Клиентите относно техните лични данни.

Тази Политика за поверителност и защита на личните данни може да бъде променяна по всяко време и без предизвестие.

За целите на тази Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана за краткост Политика), лични данни означава всяка информация, чрез която може да се свърже или идентифицира личност.

За целите на приложимия закон за защита на лични данни и регламента “GDPR” VPS.BG е администратор на всички лични данни събрани от Вас чрез Уебсайта, чрез Услугата или за целите на предлагането и развитието на бизнеса си с Клиенти и Контрагенти.

Политиката е неизменна част от Споразумението (Общите Условия за Ползване), като термините и кратките наименования, които не са уточнени в тази Политика, са уточнени в Споразумението.


1. Информация, която събираме автоматично
Копирай

Когато Вие посетите Нашия Уебсайт или използвате Нашите Услуги, нашият сървър автоматично събира определена информация генерирана от Вашия браузър или устройство, включително, но неограничаващо се до:
- Вашия домейн;
- Вашия “IP” адрес;
- Вашата дата, час и продължителност на Вашето посещение;
- Версията и типа на Вашия браузър;
- Вашата Операционна система;
- Посещения на страниците в Уебсайта;
- Друга информация за Вашия компютър или устройство;
- Интернет трафик.

В някои случаи тази инфромация представлява лични данни. Ние не използваме тази автоматично събрана информация, за да се опитаме да Ви идентифицираме по име, нито да я асоциираме с информацията, която ни предоставяте доброволно, описана подробно по-долу.


2. Информация, която ни предоставяте
Копирай

За да може да достъпите някои части на Уебсайта или Услугите ни, или да се възползвате от пълната функционалност на Уебсайта или Услугите ни, или да извършите бизнес с нас, или да влезете в договор с нас, може да бъдат поискани определени лични данни, които Вие да предоставите доброволно, в следните случаи:
- Лицата, които правят поръчка за Наши Услуги ще бъдат подканени да въведат своето име, адрес, и-мейл адрес, телефонен номер и всяка друга информация необходима за фактуриране;
- Лицата, които се регистрират чрез формуляр за членство в нашия Уебсайт без използване на Услуги ще бъдат подканени да въведат своя и-мейл адрес;
- Посетителите на Уебсайта, бъдещи и текущи Клиенти и Доставчици може да предоставят лична информация при попълване на формуляри (например във формуляр за контакт с нас) в нашия Уебсайт или навсякъде другаде, където извършваме търговска дейност; при сваляне на документация от нашия уебсайт; при вписване в мейлинг листи или други методи за комуникация осъществени с нас, като телефон или и-мейл. В тези случаи, типично, личните данни, които ни предоставяте са име, фирма или юридическо лице, което представлявате, телефонен номер и имейл адрес и всички други лични данни, необходими за разрешаване на заявки, запитвания или оплаквания.

Тези лични данни са необходими за сключване на договор с Вас (например при очакване на договор за доставка, или да разберете за Нашите Услуги) или за изпълнението на договор с Вас (например да предоставим Услугите) и при неуспех за предоставяне на тази информация може да доведе до Нашата неспособност да предоставим поисканите Услуги.


3. Браузър Бисквитки (Cookies)
Копирай

Нашият Уебсайт използва единствено Функционални Бисквитки от първо лице (first party cookies). Тези Бисквитки са необходими за нормалната и коректна работа на Нашия Уебсайт. Те се използват за запазване на предпочитания и опции, засичане на злоупотреби и други. Някои от Услугите, които Вие може да заявите не могат да се предоставят без тези Бисквитки.
Възможно е да използваме и Бисквитки за Уеб Статистика (локално) за целите на конструиране на анонимни статистики за това кои части на нашия Уебсайт представляват интерес за посетителите. Това ни позволява да структурираме съдържанието и навигацията на Уебсайта по най-добрия и удобен за посетителите начин.
Ние не използваме Бисквитки или софтуер за проследяване (тракинг) от трети лица (не използваме third party cookies) и не споделяме никаква част от информацията свързана с Cookies на трети лица.


4. Цели на използването на личните данни
Копирай

Информацията по-долу представлява преглед на целите на използването на личните данни от нас. Допълнителна информация за обработването на Вашите лични данни може да бъде предоставена в отделно известие.

Ние обработваме и използваме Вашите лични данни само за целите, за които е оправдано да се използват. В мнозинството от случаите, обработването се извършва със следните цели:
- обработването е необходимо за изпълнение на договор с Вас (ако пожелаете да използвате нашите Услуги) или да предприемете стъпки по влизане в договорни отношения с Нас по Ваша заявка (например регистрация в Нашия Уебсайт или попълване на поръчка), или да Ви предоставим информация за продукти и услуги, които сте заявили;
- обработването е необходимо за нас за изпълнение на законови изисквания към нас, например при изпълняване на задълженията си към Националната агенция по приходите и поддържане на счетоводни данни;
- обработването е в Наши легитимни интереси, които не са в конфликт с Ваши интереси и основни права. Нашите легитимни интереси са да използваме Клиентски данни, Данни от Уебсайт потребители и посетители, доставчици, за да извършваме и развиваме своята търговска дейност с тях, като в същото време ограничим използването на техните лични данни до целите, които поддържат развитието на нашата търговска дейност; или Вие сте дали своето свободно, недвусмислено и изрично съгласие за обработването.

Използваме личните данни, които събираме, за да:
- Ви предоставяме Услугите, които сте заявили или поръчали;
- Ви предоставим поискана документация или комуникация;
- осъществим покупно-продажни споразумения с нашите доставчици или клиенти;
- предоставим поддръжка на Услугите;
- кореспондираме с Клиентите, за да разрешим техните оплаквания или запитвания;
- осъществим маркетинг на Нашите Услуги към лица, чийто Услуги са изтекли или отказани;
- информираме за Наши събития, промоции, Уебсайтът или Нашите Услуги;
- обработим или завършим определени трансакции свързани с Уебсайта и по общо свързани с Нашите Услуги;
- оперираме, поддържаме, подобрим и развиваме Уебсайтът (включително като извършваме мониторинг и анализ на тенденции и по какъв начин се използва Уебсайтът, за целите на маркетинг и реклама);
- подобрим удобството при използване на Уебсайтът, да анализираме и откриваме нови потенциални пазари, както и за други маркетингови цели;
- защитим и подсигурим безопасността на Уебсайтът, Нашата конфиденциална информация и фирмена тайна, както и конфиденциалността на Нашите служители;
- защитим и разследваме измами и други пасиви, включително, но неограничаващо се до нарушения на Общи Условия, закони и регулации;
- споделяне на Вашите лични данни с трети лица във връзка с потенциална и действителна продажба на нашия бизнес или дял от фирмата.

VPS.BG никога няма да продаде или даде под наем Ваши лични данни на трети лица.


5. Разкриване на лични данни
Копирай

Ние може да разкрием лични данни относно посетители на Уебсайта, Клиенти на Нашите Услуги или на Наши Доставчици, ако по наша преценка, смятаме, че e разумно да го направим, в случай че:
- се изисква от закона, регулация, компетентен държавен орган или съд;
- това е необходимо за идентифициране и осъществяване на контакт или завеждане на дело срещу лице, което може да е нарушило Споразумението или други Клиентски политики;
- е необходимо да се защитим, да защитим Нашите Клиенти или обществото. Запазваме си правото да разкриваме всяка информация, включително лични данни, пред органите на реда в случай, че е извършено или се подозира да е извършено престъпление, или сме задължени да го направим съгласно закон или нормативна уредба, при необходимост за съдействие за действащо разследване, криминално или гражданско дело, заповед за предоставяне на информация от компетентен орган и други приложими случаи, в които ни задължава закона;


6. Пренос на лични данни извън Европейския съюз.
Копирай

VPS.BG съхранява и обработвка Лични Данни в телекомуникационен център (Дейта център) намиращ се в София, България. VPS.BG не трансферира и не пренася данни извън Европейския Съюз.


7. Защита и мерки за сигурност
Копирай

Ние предприемаме мерки по сигурността, включително криптиране на данните, за да защитим преноса (трансфера) на цялата чувствителна потребителска информация. Предприемаме необходимите усилия, за да подсигурим интегритета и защитата на нашата мрежа и системи. Въпреки това не можем да гарантираме, че нашите мерки за сигурност ще предотвратят незаконно придобиване на тази информация от трети страни (“хакери”). Ние предприемаме всички разумни мерки и прилагаме най-добрите практики за предотвратяване на подобни пробиви в сигурността, но имайки предвид ресурсите, с които разполагат кибер престъпниците, Ние не можем да гарантираме 100% непробиваемост. Вие поемате рискът от такъв вид пробиви, доколкото те се появяват, въпреки нашите разумни мерки за сигурност.


8. Деца
Копирай

Уебсайтът не е подходящ за използване от деца под 16 годишна възраст. VPS.BG не събира, съхранява, използва или споделя съзнателно лични данни на деца под 16 годишна възраст. Ако сте на възраст под 16 години, моля не предоставяте никакви лични данни, дори да бъдете подканени от Уебсайта, а ако вече сте го направили, моля поискайте Ваш родител или настойник да ни извести и Ние ще изтрием всички подобни лични данни.


9. Маркетинг имейл съобщения
Копирай

Когато закона го позволява (и ако се изисква и е получено Вашето изрично и свободно съгласие), ние може да комуникираме с Вас по имейл, за да Ви информираме за Наши Продукти и Услуги. Ако желаете, винаги можете да се откажете от получаване на маркетинг съобщения, достатъчно е да натиснете връзката (линка/препратката) с надпис “Отказване” предоставена в Нашите имейл съобщения.

Ако сте Клиент на Наши Услуги, Ние може да изпращаме периодични съобщения и известия, включително подробности за текущи и нови програми. Ако желаете, винаги можете да се откажете от получаване на подобни съобщения, достатъчно е да натиснете връзката (линка/препратката) с надпис “Отказване” предоставена в Нашите имейл съобщения или да запазите тези предпочитания в своя акаунт в Уебсайта.


10. Срок на съхранение на личните данни
Копирай

Ние прилагаме общо правило за срока на съхранение на лични данни да бъде не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които те са събрани.
VPS.BG съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Клиентския акаунт.

За личните данни съхранявани с цел маркетинг, срокът на съхранение е 18 месеца считано от последната заявка за Услуга или друг контакт иницииран от Вас.


11. Външни препратки
Копирай

Уебсайтът може да съдържа препратки към уебсайтове на трети лица. Тъй като VPS.BG няма контрол, нито е отговорен за практиките на поверителност на уебсайтове на трети лица, Ние Ви съветваме да прегледате политиките за поверителност на тези сайтове на трети лица. Настоящата Политика се отнася само и единствено за личните данни събирани от Нашия Уебсайт или в процеса на Нашите бизнес дейности.


12. Вашите Права
Копирай

Право на оттегляне на съгласие - когато е приложимо, имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време. Например, ако желаете да се откажете от получаване на електронни търговски съобщения, можете да промените настройките на своя акаунт в Уебсайта или да използвате препратката “Отказване”, което е предоставена в Нашите имейли, както и директно да се свържете с Нас и Ние ще спрем да изпращаме тези съобщения.

Право на достъп, корекция и изтриване - имате правото да поискате да достъпите, да получите копие за всички лични данни, които съхраняваме, да поискате редакция за всяка неточна информация свързана с Вас и да заявите изтриването на Вашите лични данни под определени условия. Повечето лични данни можете сами да достъпите и редактирате чрез Уебсайта или директно да се свържете с нас на legal@vps.bg.

Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от VPS.BG изтриване на свързаните с Вас лични данни, а VPS.BG има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо VPS.BG;
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

VPS.BG не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на Услугите на VPS.BG, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
Вие можете да поискате от VPS.BG директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Вие имате право да изискате от Нас да ограничим обработването на свързаните с Вас данни, тоест само да ги съхраняваме, когато:
- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на VPS.BG да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
- VPS.BG не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на VPS.BG имат преимущество пред Вашите интереси.

Вие също имате правото да подадете жалба към компетентния орган по Вашето местожителство, месторабота или място на извършено нарушение, ако смятате, че обработването на Вашите лични данни нарушава приложимо право.

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от VPS.BG, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Ако VPS.BG установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

VPS.BG не е длъжен да Ви уведомява, ако:
- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Моля, свържете се с нас на адрес legal@vps.bg, ако желаете да упражните, което и да е от своите права, както и ако имате въпроси или оплаквания свързани с обработването на Вашите лични данни.

VPS.BG си запазва правото да променя, изменя и допълва тази Политика по всяко време и без предизвестие.


Информация за връзка
Копирай

Можете да се свържете с нас на адрес:
“ВПС.БГ” ООД
гр. София 1680, бул. България №58, вх. С, ет. 4, офис 15

Email: admin@vps.bg

В сила от 25.05.2018г.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за кандидати за работа

Избери услуга и стартирай за минути!

Конфигуриране
Методи на плащане:
Bitcoin
Lightning Network (Bitcoin)
Карта
Банков превод