Ако имате въпроси свързани със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни за кандидати за работа, моля свържете се с нас на и-мейл: legal@vps.bg.

Информация относно дружеството, което обработва данните ви:
 1. Наименование: “ВПС.БГ” ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 203144520
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София 1680, бул. България №58, вх. С, ет. 4, офис 15
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1680, бул. България №58, вх. С, ет. 4, офис 15
 5. Данни за кореспонденция: гр. София 1680, бул. България №58, вх. С, ет. 4, офис 15
 6. E-mail: legal@vps.bg
 7. Удостоверение за администратор на личните данни №413076

Надзорен орган

Посетителите имат право да подават жалби и/или сигнали до Комисия за защита на личните данни, в случай че според тях “ВПС.БГ” ООД нарушава законодателството за защита на данните.

Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

„ВПС.БГ“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа във „ВПС.БГ“ ООД за следните цели:

 • индивидуализиране на кандидата;
 • осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 • извършване на подбор на кандидати.

Данните за контакт на кандидата за работа при нас са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Ние пазим предоставените от Вас лични данни за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.

Следните принципи при обработката на Вашите лични данни ще бъдат спазвани:

 • законосъобразност и проява на добра съвест;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане до минимум на информацията, която постъпва при нас;
 • актуалност и акуратност на данните;
 • поверителност при обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, “ВПС.БГ” ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

„ВПС.БГ“ ООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор с физическо лице: За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид малкия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за тази операция.

“ВПС.БГ” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни, философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни биват събирани от “ВПС.БГ” ООД от лицата, за които се отнасят.

“ВПС.БГ” ООД не прави автоматизирано взимане на решения базирани на събраните данни.

Срок на съхранение на личните ви данни

„ВПС.БГ“ ООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикува на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, „ВПС.БГ“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата самоличност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

“ВПС.БГ” ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на компанията ни или друго.

Предаване на лични данни

“ВПС.БГ” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

“ВПС.БГ” ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
1. Право на оттегляне на съгласие за обработка на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „ВПС.БГ“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст до имейл адрес: legal@vps.bg

“ВПС.БГ” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място, което е адреса на управление на дружеството “ВПС.БГ” ООД.

„ВПС.БГ“ ООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

2. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от “ВПС.БГ” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

“ВПС.БГ” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

3. Право “да бъдеш забравен”

Вие имате правото да поискате от “ВПС.БГ” ООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а “ВПС.БГ” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “ВПС.БГ” ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

“ВПС.БГ” ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, “ВПС.БГ” ООД ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст до имейл legal@vps.bg и да се легитимирате с документ за самоличност на място, което е адреса на управление на дружеството “ВПС.БГ” ООД.

4. Право на коригиране/допълване

Вие имате право да поискате от “ВПС.БГ” ООД да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

За да упражните това Ваше право, изпратете искане в свободен текст до имейл legal@vps.bg и да се легитимирате с документ за самоличност на място, което е адреса на управление на дружеството “ВПС.БГ” ООД.

5. Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, Вие можете, след като се легитимирате пред ”ВПС.БГ” ООД:

 • да поискате от ”ВПС.БГ” ООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор на лични данни;
 • да поискате от ”ВПС.БГ” ООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор по електронен път, когато това е технически осъществимо.

Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст до имейл: legal@vps.bg

6. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от “ВПС.БГ” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “ВПС.БГ” ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • “ВПС.БГ” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “ВПС.БГ” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.
7. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от “ВПС.БГ” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “ВПС.БГ” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

8. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “ВПС.БГ” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране.

9. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако “ВПС.БГ” ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

“ВПС.БГ” ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни

За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, “ВПС.БГ” ООД може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

“ВПС.БГ” ООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез искания във всякаква електронна форма до имейл legal@vps.bg, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

“ВПС.БГ” ООД ще направи всичко възможно, за да Ви препраща към този документ с линк, по интуитивен начин, подсигуряващ, че Вие имате възможност да се запознаете с неговото съдържание.

“ВПС.БГ” си запазва правото да променя, изменя и допълва тази Политика по всяко време и без предизвестие.

Информация за връзка

Можете да се свържете с нас на адрес:
“ВПС.БГ” ООД
гр. София 1680, бул. България №58, вх. С, ет. 4, ап. 15

Email: legal@vps.bg

Последна редакция: 22.01.2021г.

Искаш да се занимаваш с клауд? Провери нашите отворени позиции!

Кариери
Методи на плащане:
Bitcoin
Lightning Network (Bitcoin)
Litecoin
Карта
Банков превод