Вземете VPS.BG рекламни материали

Тук можете да намерите нашите лога и други рекламни материали, които можете да използвате за рекламни цели. Разполагаме с множество допълнителни материали, които можете да използвате, ако решите да покажете своята подкрепа за нашите услуги. Нашите материали са идеалната опция за тези, които участват в нашата партньорска програма.

Забранено е използването на нашите лога, символи и други VPS.BG материали с авторски права за незаконни или нарушаващи закона проекти, както и за реклами, които се считат за незаконни от българското, европейското или законодателството на други държави. Можете да използвате нашите материали само за промоционални цели и не можете да разпространявате нашите материали за лична облага, освен ако не участвате активно в нашата партньорска програма.
С изтеглянето на нашите файлове, Вие се съгласявате, че няма да използвате рекламните материали на VPS.BG за каквито и да било незаконни действия или за лична парична облага, която не произлиза от нашата партньорска програма.

Желаете други рекламни материали в различен формат/цвят?

Свържете се с нас
Методи на плащане:
Bitcoin
Lightning Network (Bitcoin)
Карта
Банков превод