Съдържание

Абонирай се за нашия имейл бюлетин.
Без спам
100% полезно съдържание
Отписване с 1 клик

Резултати от измерване на скоростта и IOPS на нашите NVMе сървъри.

Какви инструменти използвахме за NVMe тестовете

За провеждането на тестовете над нашите мощни NVMe сървъри, ние използвахме два инструмента, работещи под Linux - dd и fio. По-долу можете да видите командите, с който сме тествали дисковете, както и пълните резултати.

dd тестове

Писане - скорост

Команда: dd if=/dev/zero of=benchmark bs=64K count=32K conv=fdatasync 

Резултат:

32768+0 records in
32768+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 1.50309 s, 1.4 GB/s

Команда: dd if=/dev/zero of=dd.test bs=64K count=256K conv=fdatasync

Резултат:

262144+0 records in
262144+0 records out
17179869184 bytes (17 GB, 16 GiB) copied, 8.46257 s, 2.0 GB/s

Четене  - скорост

Команда: dd if=dd.test of=/dev/null bs=64k count=32k

Резултат:

32768+0 records in
32768+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 0.229655 s, 9.4 GB/s

Команда: dd if=dd.test of=/dev/null bs=64k count=128k

Резултат:

131072+0 records in
131072+0 records out
8589934592 bytes (8.6 GB, 8.0 GiB) copied, 1.58605 s, 5.4 GB/s

fio тестове

Писане - скорост

Команда: fio --name=write_throughput --numjobs=8 --size=10G --time_based --runtime=60s --ramp_time=2s --ioengine=libaio --direct=1 --verify=0 --bs=1M --iodepth=64 --rw=write --group_reporting=1

Резултат:

Starting 8 processes
write_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
write_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
write_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
write_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
write_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
write_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
write_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
write_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
Jobs: 8 (f=8): [W(8)][100.0%][r=0KiB/s,w=3164MiB/s][r=0,w=3164 IOPS][eta 00m:00s]
write_throughput: (groupid=0, jobs=8): err= 0: pid=10912: Mon Jan 11 04:07:51 2021
 write: IOPS=3259, BW=3268MiB/s (3427MB/s)(192GiB/60057msec)
  slat (usec): min=31, max=319727, avg=2448.12, stdev=8914.52
  clat (msec): min=7, max=655, avg=154.37, stdev=59.93
   lat (msec): min=15, max=677, avg=156.82, stdev=60.43
  clat percentiles (msec):
   | 1.00th=[  54], 5.00th=[  77], 10.00th=[  89], 20.00th=[ 108],
   | 30.00th=[ 123], 40.00th=[ 134], 50.00th=[ 146], 60.00th=[ 159],
   | 70.00th=[ 174], 80.00th=[ 194], 90.00th=[ 226], 95.00th=[ 262],
   | 99.00th=[ 355], 99.50th=[ 401], 99.90th=[ 502], 99.95th=[ 558],
   | 99.99th=[ 625]
  bw ( KiB/s): min=102400, max=675714, per=12.53%, avg=419474.84, stdev=86076.92, samples=960
  iops    : min= 100, max= 659, avg=409.42, stdev=84.05, samples=960
 lat (msec)  : 10=0.01%, 20=0.01%, 50=0.72%, 100=14.67%, 250=78.65%
 lat (msec)  : 500=6.10%, 750=0.10%
 cpu     : usr=1.61%, sys=2.31%, ctx=39138, majf=0, minf=20
 IO depths  : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=0.1%, >=64=103.1%
   submit  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
   complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.1%, >=64=0.0%
   issued rwt: total=0,195771,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
   latency  : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=64

Run status group 0 (all jobs):
 WRITE: bw=3268MiB/s (3427MB/s), 3268MiB/s-3268MiB/s (3427MB/s-3427MB/s), io=192GiB (206GB), run=60057-60057msec

Disk stats (read/write):
 vda: ios=0/202497, merge=0/1395, ticks=0/7814080, in_queue=7020948, util=98.61%

Писане - IOPS

Команда: fio --name=write_iops --size=10G --time_based --runtime=60s --ramp_time=2s --ioengine=libaio --direct=1 --verify=0 --bs=4K --iodepth=64 --rw=randwrite --group_reporting=1

Резултат:

write_iops: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
Jobs: 1 (f=1): [w(1)][100.0%][r=0KiB/s,w=330MiB/s][r=0,w=84.4k IOPS][eta 00m:00s]
write_iops: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=10649: Mon Jan 11 04:01:01 2021
 write: IOPS=56.6k, BW=221MiB/s (232MB/s)(12.0GiB/60001msec)
  slat (nsec): min=1869, max=20186k, avg=12428.09, stdev=156839.62
  clat (usec): min=49, max=36464, avg=1115.69, stdev=1311.93
   lat (usec): min=63, max=36469, avg=1128.48, stdev=1322.40
  clat percentiles (usec):
   | 1.00th=[ 318], 5.00th=[ 562], 10.00th=[ 644], 20.00th=[ 725],
   | 30.00th=[ 791], 40.00th=[ 848], 50.00th=[ 906], 60.00th=[ 963],
   | 70.00th=[ 1029], 80.00th=[ 1123], 90.00th=[ 1319], 95.00th=[ 1713],
   | 99.00th=[10028], 99.50th=[10814], 99.90th=[13304], 99.95th=[14746],
   | 99.99th=[17957]
  bw ( KiB/s): min=149592, max=376248, per=99.57%, avg=225608.39, stdev=50841.34, samples=119
  iops    : min=37398, max=94062, avg=56402.08, stdev=12710.35, samples=119
 lat (usec)  : 50=0.01%, 100=0.01%, 250=0.22%, 500=3.05%, 750=20.89%
 lat (usec)  : 1000=41.81%
 lat (msec)  : 2=30.35%, 4=1.77%, 10=0.93%, 20=0.99%, 50=0.01%
 cpu     : usr=7.34%, sys=48.26%, ctx=644059, majf=0, minf=3
 IO depths  : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=0.1%, >=64=103.7%
   submit  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
   complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.1%, >=64=0.0%
   issued rwt: total=0,3398809,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
   latency  : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=64

Run status group 0 (all jobs):
 WRITE: bw=221MiB/s (232MB/s), 221MiB/s-221MiB/s (232MB/s-232MB/s), io=12.0GiB (13.9GB), run=60001-60001msec

Disk stats (read/write):
 vda: ios=0/3997028, merge=0/1826387, ticks=0/1777860, in_queue=1527644, util=94.14%

Четене - скорост

Команда: fio --name=read_throughput --numjobs=8 --size=10G --time_based --runtime=60s --ramp_time=2s --ioengine=libaio --direct=1 --verify=0 --bs=1M --iodepth=64 --rw=read --group_reporting=1

Резултат:

read_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
read_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
read_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
read_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
read_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
read_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
read_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
read_throughput: Laying out IO file (1 file / 10240MiB)
Jobs: 8 (f=8): [R(8)][100.0%][r=6739MiB/s,w=0KiB/s][r=6738,w=0 IOPS][eta 00m:00s]
read_throughput: (groupid=0, jobs=8): err= 0: pid=10586: Mon Jan 11 03:44:00 2021
  read: IOPS=8440, BW=8449MiB/s (8859MB/s)(495GiB/60039msec)
  slat (usec): min=18, max=288674, avg=940.87, stdev=5243.52
  clat (msec): min=2, max=438, avg=59.70, stdev=37.25
   lat (msec): min=3, max=438, avg=60.64, stdev=37.57
  clat percentiles (msec):
   | 1.00th=[  14], 5.00th=[  20], 10.00th=[  24], 20.00th=[  31],
   | 30.00th=[  38], 40.00th=[  45], 50.00th=[  52], 60.00th=[  59],
   | 70.00th=[  69], 80.00th=[  82], 90.00th=[ 105], 95.00th=[ 131],
   | 99.00th=[ 201], 99.50th=[ 230], 99.90th=[ 292], 99.95th=[ 317],
   | 99.99th=[ 355]
  bw ( MiB/s): min= 303, max= 1776, per=12.50%, avg=1056.48, stdev=249.55, samples=960
  iops    : min= 303, max= 1776, avg=1056.32, stdev=249.56, samples=960
 lat (msec)  : 4=0.01%, 10=0.15%, 20=5.17%, 50=42.73%, 100=40.71%
 lat (msec)  : 250=11.03%, 500=0.31%
 cpu     : usr=0.25%, sys=6.34%, ctx=66229, majf=0, minf=20
 IO depths  : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=0.1%, >=64=103.1%
   submit  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
   complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.1%, >=64=0.0%
   issued rwt: total=506756,0,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
   latency  : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=64

Run status group 0 (all jobs):
  READ: bw=8449MiB/s (8859MB/s), 8449MiB/s-8449MiB/s (8859MB/s-8859MB/s), io=495GiB (532GB), run=60039-60039msec

Disk stats (read/write):
 vda: ios=523996/293, merge=0/66, ticks=7648240/3904, in_queue=6653724, util=99.01%

Четене - IOPS

Команда: fio --name=read_iops --size=10G --time_based --runtime=60s --ramp_time=2s --ioengine=libaio --direct=1 --verify=0 --bs=4K --iodepth=64 --rw=randread --group_reporting=1

Резултат:

Starting 1 process
Jobs: 1 (f=0): [f(1)][100.0%][r=586MiB/s,w=0KiB/s][r=150k,w=0 IOPS][eta 00m:00s]
read_iops: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=10535: Mon Jan 11 03:37:21 2021
  read: IOPS=149k, BW=580MiB/s (609MB/s)(34.0GiB/60001msec)
  slat (nsec): min=1680, max=236800, avg=3171.88, stdev=3210.98
  clat (usec): min=72, max=3868, avg=426.08, stdev=122.45
   lat (usec): min=80, max=3870, avg=429.56, stdev=122.60
  clat percentiles (usec):
   | 1.00th=[ 217], 5.00th=[ 255], 10.00th=[ 281], 20.00th=[ 326],
   | 30.00th=[ 363], 40.00th=[ 396], 50.00th=[ 424], 60.00th=[ 453],
   | 70.00th=[ 482], 80.00th=[ 515], 90.00th=[ 562], 95.00th=[ 603],
   | 99.00th=[ 701], 99.50th=[ 791], 99.90th=[ 1483], 99.95th=[ 1680],
   | 99.99th=[ 1876]
  bw ( KiB/s): min=447400, max=640128, per=99.97%, avg=594167.11, stdev=23663.97, samples=119
  iops    : min=111850, max=160032, avg=148541.72, stdev=5915.99, samples=119
 lat (usec)  : 100=0.01%, 250=4.23%, 500=71.79%, 750=23.40%, 1000=0.18%
 lat (msec)  : 2=0.39%, 4=0.01%
 cpu     : usr=19.61%, sys=61.60%, ctx=150554, majf=0, minf=2
 IO depths  : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=0.1%, >=64=103.2%
   submit  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
   complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.1%, >=64=0.0%
   issued rwt: total=8915060,0,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
   latency  : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=64

Run status group 0 (all jobs):
  READ: bw=580MiB/s (609MB/s), 580MiB/s-580MiB/s (609MB/s-609MB/s), io=34.0GiB (36.5GB), run=60001-60001msec

Disk stats (read/write):
 vda: ios=9161062/58, merge=0/7, ticks=2747560/12, in_queue=2714548, util=99.87%

Избери услуга и стартирай за минути!

Конфигуриране
Методи на плащане:
Bitcoin
Lightning Network (Bitcoin)
Карта
Банков превод