cpanel под ubuntu 20.04

Както говорихме в една от нашите статии по-рано, CentOS 8 ще спре да се поддържа тази година, през декември. Също, говорихме и за алтернативите на CentOS. Но цялата тази информация се свежда до няколко важни въпроса. Един от тях е дали някоя от тези алтернативни опции ще поддържа cPanel? За това ще ви разкажем днес.

cPanel вече обяви, че техният контролен панел ще поддържа AlmaLinux. Какво ще се случи с други дистрибуции на Linux, като Ubuntu? Преди няколко дни беше обявено, че cPanel вече също напълно поддържа Ubuntu LTS (20.04).

ВАЖНО: cPanel версия 98, поддържаща Ubuntu 20.04 LTS, е все още в етап тестове и разработка. Употребата на тази версия в системи, предназначени за production употреба, е стриктно непрепоръчително.

Какво е Ubuntu LTS?

LTS (дългосрочна поддръжка) означава, че версията на тази операционна система ще се поддържа минимум пет години. Нова версия LTS се издава на всеки две години с много кръпки за сигурност за всяка версия. С други думи, Ubuntu LTS е стабилен и сигурен. Конкретно версия Ubuntu 20.04 LTS ще се поддържа до април 2025 година.

cpanel под ubuntu 20.04

Как да инсталирате cPanel на Ubuntu 20.04 LTS?

Инсталирането на cPanel на Ubuntu 20.04 не е твърде сложно. Следвайте нашите инструкции по-долу.

На първо място, ще трябва да направите файл cpupdate.conf, за да промените инсталираната версия на cPanel. За да инсталирате най-новата версия на софтуера, трябва да се уверите, че /etc/cpupdate.conf изглежда така:

CPANEL=98

След това актуализирате вашата сървърна система със следните команди:

apt update
apt upgrade

Преди да започнете инсталацията, уверете се, че името на сървъра ви (hostname) е валидно домейн име (FQDN). Ако не е, то можете да го промените с тази команда:

hostname server.domainame.com

Ако сте изпълнили всички тези команди успешно, то можете да започнете с инсталацията на cPanel:

cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest

Тази команда променя вашата сесия в началната директория, изтегля най-новата версия на cPanel и стартира инсталационния скрипт.

Това е! Вече сте инсталирали cPanel на Ubuntu.

Избери услуга и активирай за минути.

Стартирай без риск - предоставяме 30 днeвна гаранция за възстановяване на платената сума.

Започнете още днес